แสดงความยินดี กับนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

แสดงความยินดี กับนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยทีมงานบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา โดยมีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสาให้การต้อนรับ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดี และปลื้มใจ เป็นอย่างยิ่ง (วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย