แสดงความยินดี กับนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

แสดงความยินดี กับนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยทีมงานบริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี กับนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา โดยมีผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสาให้การต้อนรับ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความยินดี และปลื้มใจ เป็นอย่างยิ่ง (วันที่ 27 ธันวาคม 2566)
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา