โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2563

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2563

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร นำคณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อ.แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อวันที่ 11-12 กันยายน 2563

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด