โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรับการนิเทศ Online จากคณะนิเทศอาสาสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรับการนิเทศ Online จากคณะนิเทศอาสาสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยฯ และคณะครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เข้ารับการนิเทศ Online จากคณะนิเทศอาสา นำทีมโดยท่านสงัด ปินตานา และท่านนพคุณ จันทร์ต๊ะวงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ของสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ตลอดจนการต่อยอดโครงงานคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้
– โครงงานคุณธรรมของผู้บริหาร นำเสนอโครงงานโดยผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
– โครงานคุณธรรมของครู นำเสนอโครงงานโดยครูสุรางค์ อุสาหะ
– โครงงานคุณธรรมของนักเรียน นำเสนอโครงงานโดยครูสมรตน วิริจินดา

(เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย