โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรับการนิเทศ Online จากคณะนิเทศอาสาสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมรับการนิเทศ Online จากคณะนิเทศอาสาสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยฯ และคณะครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ได้เข้ารับการนิเทศ Online จากคณะนิเทศอาสา นำทีมโดยท่านสงัด ปินตานา และท่านนพคุณ จันทร์ต๊ะวงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และติดตามความก้าวหน้า การขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม ของสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ตลอดจนการต่อยอดโครงงานคุณธรรมที่เชื่อมโยงกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน ดังนี้
– โครงงานคุณธรรมของผู้บริหาร นำเสนอโครงงานโดยผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย
– โครงานคุณธรรมของครู นำเสนอโครงงานโดยครูสุรางค์ อุสาหะ
– โครงงานคุณธรรมของนักเรียน นำเสนอโครงงานโดยครูสมรตน วิริจินดา

(เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท