โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2567

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 12 -14 กุมภาพันธ์ 2567

นางยุพินภรณ์ วงศ์ไชยผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มอบหมายให้นายจรัล ฟังเร็ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (ผู้อำนวยการค่ายฯ) นำผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ จำนวน 140 นาย เดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
(เมื่อวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2566)
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ > https://drive.google.com/drive/folders/1GFdutqQ_oUSkO7blmPewPf27pZRLL081

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย