ร.ร.เวียง้ชียงรุ้งวิทยาคม เตรียมพร้อมวางแผนเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

ร.ร.เวียง้ชียงรุ้งวิทยาคม เตรียมพร้อมวางแผนเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

ร.ร.เวียง้ชียงรุ้งวิทยาคม เตรียมพร้อมวางแผนเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานศึกษามีวิธีดำเนินการ ดังนี้
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2. ประสานงาน สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง (ตำรวจประสานโรงเรียน) มีสายตรวจ ทำหน้าที่ตรวจ ตู้แดง(หน้าโรงเรียน) หรือ QR Code 191 บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน 3 เวลา
3. โรงเรียนติดกล้องวงจรปิดตามอาคาร และสถานที่ จุดเสี่ยงในบริเวณโรงเรียนจำนวน28จุด
4. การกำหนดเปิดประตูโรงเรียน เวลา 05.00 น. และปิดประตู่ เวลา 18.00 น.
5. การติดระบบไฟฟ้าบริเวณโรงเรียนให้มีความสว่างตาม อาคาร และจุดเสี่ยงต่าง ๆ
6. ให้ครูดูแลห้องเรียนห้องทำงานตามกลุ่มงานต่าง ๆ เมื่อทำงานออกจากห้องคนสุดท้ายให้สำรวจการปิดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า และล๊อคห้องให้เรียบร้อย
7. โรงเรียนมีคำสั่งยกเลิกประกาศเวรยามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
8. ให้ครูเวรประจำวันตรวจตราจุดที่ตนเองรับผิดชอบให้มีความเรียบร้อยก่อนกลับบ้าน
9. ประสานคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่12(โรงเรียนอยู่ในเขตหมู่บ้าน) เทศบาลตำบลบ้านเหล่า สถานที่ตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางในการป้องกันภัยให้กับโรงเรียน
10. รายงานแผนเผชิญเหตุ ให้สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง เทศบาลตำบลบ้านเหล่า เพื่อเป็นแนวทางในการขอความดูแลช่วยเหลือ
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย