กาประชุมจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

กาประชุมจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมกับฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประชุมเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม 44 ปีศรีทุ่งก่อ (วันที่ 20 ตุลาคม 2563)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด