การตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

การตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมมอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/64

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)