การตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

การตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมมอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/64

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท