การตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

การตรวจเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมมอบหมายให้ นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนผู้ปกครอง และชุมชน  เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/64

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด