การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กลุ่มการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานำโดย นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา และนางสาวบาหยัน คงชู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ได้เข้าติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดปีการศึกษา 2566 เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างมีคุณภาพโดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา สงครามรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลและ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี ศรีทุ่งก่อ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย