การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กลุ่มการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษานำโดย นายอภิวัฒน์ อะภิวงษา และนางสาวบาหยัน คงชู ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชียงราย ได้เข้าติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดปีการศึกษา 2566 เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างมีคุณภาพโดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมพร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา สงครามรองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมฝ่ายบริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลและ ห้องประชุมอนุสรณ์ 44 ปี ศรีทุ่งก่อ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา