การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

การนิเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ และคณะครู รับการนิเทศก์ สพม.36 ซึ่งนำโดย ศน.อุไร จันทร์ซางเพ็ญ ณ หอประชุมศรีทุ่งก่อ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด