การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ในการประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย (ส.บ.ม.ป.ชร.) และการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ครั้งที่ ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงรายเป็นประธาน การประชุม ในโอกาสนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับมอบเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีความโดเด่นเป็นต้นแบบในการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นรูปธรรมและมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices)ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นำเสนอผลงานนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธ และผลงานของผู้บริหารและของครู ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ (วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท