การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมโรงเรียน ในการนี้โรงเรียนได้จัดการประชุมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจัดที่นั่งแบบ social distancing ให้ผู้ปกครองและผู้ร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รวมทั้งมีการวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าหอประชุม

https://www.facebook.com/school.wrk41/posts/133799885035878

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้รับเกียรติจาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ศูนย์ปฏิบัติการบริหารแก้ไข ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 2)นำโดย ร.ต.ธวัช นามวงศ์ และคณะมอบเมล็ดผักพระราชทาน