การประเมินผลงานเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

การประเมินผลงานเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้นำเสนอผลงานการประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ นายวิชัย สุขเกษม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ทำหน้าที่ประธานกรรมการ, นายองครักษ์ ณ อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ทำหน้าที่กรรมการ และนางปิยะพร ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาฯ ทำหน้าที่กรรมการ
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด