การประเมินผลงานเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

การประเมินผลงานเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้นำเสนอผลงานการประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่ นายวิชัย สุขเกษม นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ทำหน้าที่ประธานกรรมการ, นายองครักษ์ ณ อุบล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก ทำหน้าที่กรรมการ และนางปิยะพร ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนาฯ ทำหน้าที่กรรมการ
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)