การประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564

การประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ววิทยาคม มีครูที่เข้ารับการประเมินจำนวน 2 คน คือ นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน และนายธวัชเหรียญทอง โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย 1.นายอาทิตย์ ขาววัด นายกสมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง, นางทัศนีย์ สุรินธรรม ประธานชมรมครูนอกประจำการ, นายจรัญ ไชยวงค์ษา นายกสมาคมครูฯ สายผู้สอน, นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก, นางสาวเพ็ญโสภา เทพปัน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าซาง (5 มกราคม 2564)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท