การประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564

การประเมินเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับรางวัล “ครูดีศรีเวียงเชียงรุ้ง” ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้โรงเรียนเวียงเชียงรุ้ววิทยาคม มีครูที่เข้ารับการประเมินจำนวน 2 คน คือ นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน และนายธวัชเหรียญทอง โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย 1.นายอาทิตย์ ขาววัด นายกสมาคมครูอำเภอเวียงเชียงรุ้ง, นางทัศนีย์ สุรินธรรม ประธานชมรมครูนอกประจำการ, นายจรัญ ไชยวงค์ษา นายกสมาคมครูฯ สายผู้สอน, นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก, นางสาวเพ็ญโสภา เทพปัน ครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ป่าซาง (5 มกราคม 2564)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย