กิจกรรมการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมการอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายสิงห์ชัย พันธ์ประยูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในกิจกรรม การอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
#ขอขอบคุณคณะวิทยากร ผู้กำกับลูกเสือ และคณะลูกเสือทุกคน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด