กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2564

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2564

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมตักบาตร มีการจัดกรรมการมอบของรางขวัญของคณะครู ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กิจกรรมปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของทีมงานอนามัยโรงเรียน มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง (30 ธันวาคม 2563)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด