กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2564

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2564

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมตักบาตร มีการจัดกรรมการมอบของรางขวัญของคณะครู ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กิจกรรมปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของทีมงานอนามัยโรงเรียน มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง (30 ธันวาคม 2563)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา