กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2564

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2564

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมตักบาตร มีการจัดกรรมการมอบของรางขวัญของคณะครู ให้กับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กิจกรรมปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบง่าย และอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดของทีมงานอนามัยโรงเรียน มีการคัดกรอง เว้นระยะห่าง (30 ธันวาคม 2563)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)