กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2564

กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2564

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายบุญส่ง ตินารี ประธานในพิธีวันครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตลอดจนผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการ และเอกชน ที่มาร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประธานในพิธีได้มอบโล่/เกียรติบัตร และรางวัลครูดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อไป โดยกิจกรรมวันครูปีนี้ จัดในรูปแบบ New Normal มีการเว้นระยะห่างทางสังคม คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)