กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2564

กิจกรรมวันครู ปี พ.ศ.2564

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายบุญส่ง ตินารี ประธานในพิธีวันครู ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ตลอดจนผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการ และเอกชน ที่มาร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประธานในพิธีได้มอบโล่/เกียรติบัตร และรางวัลครูดีเด่น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจต่อไป โดยกิจกรรมวันครูปีนี้ จัดในรูปแบบ New Normal มีการเว้นระยะห่างทางสังคม คัดกรองอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท