กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม #ข่าวโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด