กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธี ถวายเครื่องสังเวย สักการะดวงวิญญาณ “สุนทรภู่กวีเอกของโลก ” ชมการแสดงพิธีบวงสรวงสักการะดวงวิญญาณโปงลางผสานวัฒนธรรม ตัวแทนนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อต้านยาเสพติด ตัวแทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์วันภาษาไทย พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ครูผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น นักเรียนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 การแสดง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด To Be Number One การประกวดเต้นประกอบเพลงในวรรณคดี การแสดงละครเวทีเรื่อง พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรติดยา การประกวดชุด พระนาง ใน วรรณคดี และการประกวดร้อง ในวรรณคดี และ การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม

รูปภาพกิจกรรม >> https://drive.google.com/drive/folders/1Iz_qyo3ruYW27i9aWleGHqsA8oQVYjMj?usp=sharing

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา