กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

8 มิถุนายน 2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมโดย มีพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู คำปฏิญาณตนและนักเรียนร่วมกันร้องเพลงประสานเสียงพระคุณที่สาม จากนั้นตัวแทนห้องเรียนแต่ละห้องนำพานขึ้นไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพนับถือครู ระลึกถึงพระคุณครู ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา