กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนานวิถีพุทธเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนานวิถีพุทธเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2000 566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ประธานในพิธี นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนานวิถีพุทธเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมวันนี้มีพิธีหล่อเทียนจำนวน 3 ต้น และจะมีการประดับต้นเทียนและแห่เทียนพรรษา ซึ่งจะนำไปถวายให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาวัดเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด