กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนานวิถีพุทธเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนานวิถีพุทธเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2000 566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ประธานในพิธี นำคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนานวิถีพุทธเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมวันนี้มีพิธีหล่อเทียนจำนวน 3 ต้น และจะมีการประดับต้นเทียนและแห่เทียนพรรษา ซึ่งจะนำไปถวายให้พระสงฆ์ที่จำพรรษาวัดเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงาม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท