กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่” ประจำปี 2567

กิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่” ประจำปี 2567

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้จัดให้มีกิจกรรม “ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่” ประจำปี 2567 โดยในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป , กิจกรรมจับสลากมอบของขวัญให้กับนักเรียน เพื่อเป็นการมอบความสุขจากครูสู่นักเรียน และกิจกรรมการแลกของขวัญ ชมการแสดงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม (28 ธันวาคม 2566)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท