กีฬาสี 63 สร้างสรรค์ ร่วมกัน ห่างไกล โควิด 19

กีฬาสี 63 สร้างสรรค์ ร่วมกัน ห่างไกล โควิด 19

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 มีคณะสี 5 คณะสีร่วมแข่งขันได้แก่ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง และสีฟ้า ในการจัดกิจกรรมปีนี้ มีการตรวจวัดไข้นักกีฬาทุกคนก่อนเข้าร่วมงาน ใส่หน้ากากอนามัยดินขบวนพาเหรด งดการขึ้นอัฒจรรย์เชียร์ และห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด กิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่น ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำกิจกรรมอย่างสร่างสรรค์ (28-29 ธันวาคม 2563)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท