กีฬาสี 63 สร้างสรรค์ ร่วมกัน ห่างไกล โควิด 19

กีฬาสี 63 สร้างสรรค์ ร่วมกัน ห่างไกล โควิด 19

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม.36 ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 มีคณะสี 5 คณะสีร่วมแข่งขันได้แก่ สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีแดง และสีฟ้า ในการจัดกิจกรรมปีนี้ มีการตรวจวัดไข้นักกีฬาทุกคนก่อนเข้าร่วมงาน ใส่หน้ากากอนามัยดินขบวนพาเหรด งดการขึ้นอัฒจรรย์เชียร์ และห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมโดยเด็ดขาด กิจกรรมดำเนินไปด้วยความราบรื่น ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือ ล้างมือ เว้นระยะห่าง ทำกิจกรรมอย่างสร่างสรรค์ (28-29 ธันวาคม 2563)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด