ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด