ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รรับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ จากการประกวดเรียงความหัวข้อ “ออมกับกอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รรับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ จากการประกวดเรียงความหัวข้อ “ออมกับกอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ จากการประกวดเรียงความหัวข้อ “ออมกับกอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ซึ่งจัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ และเข้ารับเกียรติบัตรจากนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ดังนี้
1. นางสาวโชติกานต์ น้อยเพ็ง
2. นางสาวมณีวรรณ สุขหล้า
3. นางสาวญาณภา เมายาตา
4. นางสาวทักศินา ก๋าวี
5. นางสาวพรรณิษา พรายพรรณ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด