จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/64

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/64

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ทำการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และศปก.ต.ทุ่งก่อ ซึ่งนำโดย ท่านกฤตชัย สุวรรณ์ ปลัดอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแนะนำและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในวันมอบตัวนักเรียน ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการเปิดเทอม ภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.64 ทั้งนี้ทีม ศปก.อ.เวียงเชียงรุ้ง และศปก.อ ต.ทุ่งก่อ จะลงพื้นที่ตรวจอีกครั้งในวันที่ 31 พ.ค.64

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภายใต้หัวข้อ “งานแผนงานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2566 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม