จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/64

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/64

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ทำการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และศปก.ต.ทุ่งก่อ ซึ่งนำโดย ท่านกฤตชัย สุวรรณ์ ปลัดอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแนะนำและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในวันมอบตัวนักเรียน ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการเปิดเทอม ภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.64 ทั้งนี้ทีม ศปก.อ.เวียงเชียงรุ้ง และศปก.อ ต.ทุ่งก่อ จะลงพื้นที่ตรวจอีกครั้งในวันที่ 31 พ.ค.64

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย