จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/64

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่1/64

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ได้ทำการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันจันทร์ที่ 24 พ.ค.64 เวลา 08.00 น. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และศปก.ต.ทุ่งก่อ ซึ่งนำโดย ท่านกฤตชัย สุวรรณ์ ปลัดอำเภอ และคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจแนะนำและให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ในวันมอบตัวนักเรียน ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการเปิดเทอม ภาคเรียน 1/2564 ในวันที่ 1 มิ.ย.64 ทั้งนี้ทีม ศปก.อ.เวียงเชียงรุ้ง และศปก.อ ต.ทุ่งก่อ จะลงพื้นที่ตรวจอีกครั้งในวันที่ 31 พ.ค.64

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

พิธีมอบทุนการศึกษาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษากองสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ณ ห้องประชุม 44 ปี ศรีทุ่งก่อ จำนวน 300 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับมอบเงินบริจาค จำนวน 10,000 บาท จากว่าที่ ร.ต.บุญญฤทธิ์ หนองผือ (ศิษย์เก่า ปี 2543) รองผู้จัดการโรงงานบริษัทเมธากร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้เข้าพบ และมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ ให้กับนายวีรชัย สุวรรณธาราเรือง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย