ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนำเสนอผลการประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนำเสนอผลการประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ให้การต้อนรับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และนำเสนอผลการประเมินและเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งนำโดยนายถนอมศักดิ์ ชัยมินทร์ สาธารณสุขอำเภอ นายกฤตชัย สุวรรณ์ ปลัดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขได้ตรวจเยี่ยม เป็นครั้งที่ ๒ และให้คำแนะนำ ให้กำลังใจแก่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ฝ่ายบริหาร ครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด