ทอดกฐินสามัคคี วัดศรีดอยเรือง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

ทอดกฐินสามัคคี วัดศรีดอยเรือง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วย นางสาวสุจิตรา สงครามรองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดศรีดอยเรือง อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อนำปัจจัยสร้างศาลาบำเพ็ญกุศลมหาบารมีธรรม…

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา