นางยุพินภร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบ เกียรติบัตรให้ นักเรียน เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

นางยุพินภร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบ เกียรติบัตรให้ นักเรียน เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

นางยุพินภร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบ เกียรติบัตรให้ นักเรียน เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด