นางยุพินภร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบ เกียรติบัตรให้ นักเรียน เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

นางยุพินภร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบ เกียรติบัตรให้ นักเรียน เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

นางยุพินภร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบ เกียรติบัตรให้ นักเรียน เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย