นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุคราะห์ ฯ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุคราะห์ ฯ

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ฝ่ายบริหารของโรงเรียน และครูแนะแนว นายณัฐชานนท์ อาทิตยา ให้การต้อนรับ นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย คณะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และอำเภอเวียงเชียงรุ้ง นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ในโอกาสมาเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ เด็กหญิงมาริษา วิริยะวงประเสริฐ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ณ ห้องประชุมศรีทุ่งก่อ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย