บรรยากาศการฉีด วัคซีน pfizer เข็มที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

บรรยากาศการฉีด วัคซีน pfizer เข็มที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

บรรยากาศการฉีด วัคซีน pfizer เข็มที่ 1 ของนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ณ จุดฉีดวัคซีนที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง (วันที่ 8 ตุลาคม 2564)
#เข็มที่ 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด