ประกาศการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ และ วันอังคารที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ 2563
สถานที่ ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
วันที่ 13 ก.ค. 63
เวลา 09.00-12.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
เวลา 13.00 -16.00 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 และ ม.5
วันที่ 14 ก.ค. 63
เวลา 09.00 -12.00 น. ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
📣📣หลังจากประชุมเสร็จผู้ปกครองพบครูประจำชั้นตามห้องเรียน
#ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมกิจกรรม

 

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย