ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

  •     18-24 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ
    25 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
    26 พฤษภาคม 2563 สอบคัดเลือก
    27 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามลำดับคะแนน
    1 มิถุนายน 2563 ทำสั่ญญาจ้างและเริมปฏิบัติงาน

ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ งานบุคลากรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 053953275-6

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท