ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

  •     18-24 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ
    25 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
    26 พฤษภาคม 2563 สอบคัดเลือก
    27 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามลำดับคะแนน
    1 มิถุนายน 2563 ทำสั่ญญาจ้างและเริมปฏิบัติงาน

ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ งานบุคลากรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 053953275-6

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)