ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์

  •     18-24 พฤษภาคม 2563 เปิดรับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ
    25 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ
    26 พฤษภาคม 2563 สอบคัดเลือก
    27 พฤษภาคม 2563 ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามลำดับคะแนน
    1 มิถุนายน 2563 ทำสั่ญญาจ้างและเริมปฏิบัติงาน

ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่ งานบุคลากรโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม 053953275-6

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด