ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย