ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียน ชั้น ม.1, ม.4

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียน ชั้น ม.1, ม.4

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อและห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามลิงค์นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1c3KWX7s_qJGkgeZVIEPVrcku5j0NE_P2

โดยในลิงค์นี้จะมีไฟล์ใบสมัคร ไฟล์ใบมอบตัว ถ้าหากนักเรียนคนใดสามารถปรินท์ออกมาเขียนได้ ก็ให้เขียนทั้งใบสมัครและใบมอบตัว แนบพร้อมเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้มาในวันมอบตัว (เพื่อความรวดเร็ว) แต่ถ้าไม่สามารถปรินท์ออกมาได้ ก็มาเขียนในวันมอบตัวก็ได้ โดย..

ม.1 มอบตัววันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ๋

ม.4 มอบตัววันที่ 14 มิุถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่

ส่วนรายละเอียดเรื่องค่าใช้จ่าย และเอกสารประกอบการมอบตัว ก็ระบุไว้ในลิงค์นี้แล้วเช่นกัน

ถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ เช่น รายชื่อตกหล่น หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ขอให้ติดต่อครูสุรางค์ อุสาหะ เบอร์โทรศัพท์ 084-1736460

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท