ประกาศห้องเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid19) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงขอจัดห้องเรียนตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ขอให้นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนตามห้องเรียนที่จัดไว้ให้ตามนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14b96XKobc1R48Qr8w99FkXYs5EvyRND7

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)