ประกาศห้องเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศห้องเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid19) โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จึงขอจัดห้องเรียนตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ขอให้นักเรียนทุกคนได้เข้าเรียนตามห้องเรียนที่จัดไว้ให้ตามนี้ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14b96XKobc1R48Qr8w99FkXYs5EvyRND7

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย