ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา 2566 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมวิทยาคม กล่าวต้อน ผู้ปกครองนักเรียน และนำทีมฝ่ายบริหารพบปะผู้ปกครองนักเรียน และมอบเกียรติบัตรเรียนดีพร้อมทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนหลวงปู่ขาน ฐานวโร ทุนละ 1,000 บาท 5 ทุน ทุนเพชรเชียงรุ้ง ทุนละ 1550 บาท 30 ทุน จากนั้นผู้ปกครองนักเรียน เดินทางไปยังห้องประจำชั้น เพื่อพบครู
ที่ปรึกษาแต่ละห้องของทางโรงเรียน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย