ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา 2566 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมวิทยาคม กล่าวต้อน ผู้ปกครองนักเรียน และนำทีมฝ่ายบริหารพบปะผู้ปกครองนักเรียน และมอบเกียรติบัตรเรียนดีพร้อมทุนการศึกษา ได้แก่ ทุนหลวงปู่ขาน ฐานวโร ทุนละ 1,000 บาท 5 ทุน ทุนเพชรเชียงรุ้ง ทุนละ 1550 บาท 30 ทุน จากนั้นผู้ปกครองนักเรียน เดินทางไปยังห้องประจำชั้น เพื่อพบครู
ที่ปรึกษาแต่ละห้องของทางโรงเรียน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา