“ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม” ภาคเรียนที่ 2/2566 การนำนโยบายแห่งความสุขในการขับเคลื่อนสถานศึกษา มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา

“ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม” ภาคเรียนที่ 2/2566 การนำนโยบายแห่งความสุขในการขับเคลื่อนสถานศึกษา มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยนางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รวมถึงคณะครูบุคลากรทางการศึกษาได้ประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2566 โดยการนำนโยบายแห่งความสุขในการขับเคลื่อนสถานศึกษา มาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา นอกจากนี้ยังได้ต้อนรับครูและบุคลากรใหม่ที่จะมาร่วมงานและพัฒนา สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู เพื่อมีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2566 ต่อไป

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท

นิเทศติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของการดำเนินงานด้านสุขภาพจิต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา