ผอ.สพม.เชียงราย ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผอ.สพม.เชียงราย ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู รับการตรวจเยี่ยมจาก นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และคณะตรวจเยี่ยมกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม แนะนำ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู โดยการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้มีผลงานโดดเด่นในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด