ผอ.สพม.เชียงราย ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ผอ.สพม.เชียงราย ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู รับการตรวจเยี่ยมจาก นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย และคณะตรวจเยี่ยมกำกับติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำกับ ติดตามการเตรียมความพร้อม แนะนำ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักเรียนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะครู โดยการมอบเกียรติบัตรแก่คณะครูผู้มีผลงานโดดเด่นในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท