พิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2565

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยกิจกรรมในงานปัจฉิม มีการแสดงของรุ่นน้อง ม.2 และ ม.4 เพื่อมอบให้รุ่นพี่ ม.3 และ ม.6 และการบายศรีสู่ชวัญ ผูกข้อมือแสดงความยินดี และอวยพรจากคณะครู บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและปลามปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง (27 กุมภาพันธ์ 2566)

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด