นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิลิเต๊อะ

นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิลิเต๊อะ

นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนายณัฐนนท์ ธิยะคำ นักเรียนชั้น ม.4.3 เป็นทุนการศึกษาจากมูลนิธิลิเต๊อะ จำนวน 3000 บาท/ปี ซึ่งเป็นทุนที่พิจารณาจากนักเรียนที่สมัครทั่วประเทศ เกณฑ์ของผู้รับทุน คือ ความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร และนักเรียนต้องมีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป ในทุกภาคเรียน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด