มอบสุขวันปีใหม่ จากใจ “ชาว ว.ร.ค.”

มอบสุขวันปีใหม่ จากใจ “ชาว ว.ร.ค.”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้นำกระเช้าของขวัญร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่เจ้าคณะจังหวัด, เจ้าคณะอำเภอ, นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า, สถานีตำรวจเวียงเชียงรุ้ง, หน่วยพัฒนาการทหารเคลื่อนที่ 35 และหน่วยงานราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอด และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด