มอบสุขวันปีใหม่ จากใจ “ชาว ว.ร.ค.”

มอบสุขวันปีใหม่ จากใจ “ชาว ว.ร.ค.”

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้นำกระเช้าของขวัญร่วมสวัสดีปีใหม่ 2564 แก่เจ้าคณะจังหวัด, เจ้าคณะอำเภอ, นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านเหล่า, สถานีตำรวจเวียงเชียงรุ้ง, หน่วยพัฒนาการทหารเคลื่อนที่ 35 และหน่วยงานราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ที่ได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอด และเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ.2564 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท