มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้มอบเกียรติบัตร และกล่าวแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม แก่ นางสาวเพชรลดา ลินชุม และ นางสาวภัทรวดี สุภาสาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคุณครูที่ปรึกษาโครงงานนางสาวชฎาวรรณ สุขัมศรี ซึ่งได้รับรางวัล ผ่านการคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ธัญพืชของขวัญจากธรรมชาติ” ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมจึงขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคุณครูและนักเรียน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด