มุทิตากษิณานุสรณ์ ข้าราชการครูผู้สร้างคน

มุทิตากษิณานุสรณ์ ข้าราชการครูผู้สร้างคน

การจัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2563 ของรองฯ สิงห์ชัย พันธ์ประยูร และครูว่อง สันกว้าน จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู กตเวที ที่คุณครูทั้งสองได้ปฏบัติราชการ ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มามากกว่า 30 ปี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท