มุทิตากษิณานุสรณ์ ข้าราชการครูผู้สร้างคน

มุทิตากษิณานุสรณ์ ข้าราชการครูผู้สร้างคน

การจัดกิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ปี 2563 ของรองฯ สิงห์ชัย พันธ์ประยูร และครูว่อง สันกว้าน จัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2563 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู กตเวที ที่คุณครูทั้งสองได้ปฏบัติราชการ ณ โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มามากกว่า 30 ปี

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด