ระเบียบการปกครองนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

ระเบียบการปกครองนักเรียนโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย