รับมอบทุนการศึกษาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

รับมอบทุนการศึกษาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำโดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และคณะ เป็นตัวแทนนำ นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา กองสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับนักเรียน

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จำนวน 300,000 บาท ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มอบให้นักเรียนมา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

จัดประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 และพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร ผู้อำนวยการยุพินภรณ์ วงศ์ชัย และครูอาวุโสตามประเพณีสงกรานต์

บริษัทซัมมิท ฟุตแวร์ จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรองเท้าสุขภาพแบรนด์ Aerosoft มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3-5 โรงเรียนละ 6 ทุน ทุนละ 5,000 บาท (ระดับชั้นละ 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน) และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน มูลค่าโรงเรียนละ 5,571 บาท