รับมอบทุนการศึกษาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

รับมอบทุนการศึกษาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำโดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และคณะ เป็นตัวแทนนำ นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา กองสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับนักเรียน

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จำนวน 300,000 บาท ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มอบให้นักเรียนมา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพานพิเศษพิทยา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในโอกาสที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ภายใต้หัวข้อ “งานแผนงานและการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา”

ประกาศโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อม การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3- 5 กุมภาพันธ์ 2566 #งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม