รับมอบทุนการศึกษาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

รับมอบทุนการศึกษาจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม นำโดยนางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม และคณะ เป็นตัวแทนนำ นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามโครงการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษา กองสลากกินแบ่งรัฐบาล สำหรับนักเรียน

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม จำนวน 300,000 บาท ทางโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมขอกราบขอบพระคุณสำหรับโอกาสทางการศึกษาที่มอบให้นักเรียนมา ณ โอกาสนี้

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด