รับมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

รับมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร ได้รับมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนออกแบบโดยนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการ “นักเรียนเชียงรายสมองเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน” จากป้องกันสาธารณภัยสาขาเชียงของ
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่หอประชุมอำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคส่วนเอกชน และประชาชนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมินระดับนานาชาติ PISA ระดับจังหวัดเชียงราย