รับมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

รับมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร ได้รับมอบป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนออกแบบโดยนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมโครงการ “นักเรียนเชียงรายสมองเพชร ลดอุบัติเหตุทางถนน” จากป้องกันสาธารณภัยสาขาเชียงของ
#ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด