รับรางวัลคนดีศรีเชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน

รับรางวัลคนดีศรีเชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

ยินดีกับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันเปตองทีมหญิง รุ่นไม่จำกัดอายุ ของกีฬาโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ในการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มมัธยมศึกษาระดับจังหวัด “เวียงป่าเป้าเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย