รับรางวัลคนดีศรีเชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน

รับรางวัลคนดีศรีเชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงราย ณ วิหารดิน ไร่เชิญตะวัน อ.เมือง จ.เชียงราย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด