รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ออนไลน์ คลิกที่นี่!!

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 ออนไลน์ คลิกที่นี่!!

โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม กำหนดให้มีการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 ม.4 แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563

ผู้ปกครองสามารถเข้าไปกรอกรายละเอียดการรับสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

ลิงค์รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1  >> https://forms.gle/HgLRqAvU6vkks8gw9

ลิงค์รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4  >> https://forms.gle/FTPFpd5X5r9hzJSU9

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด

มอบเกียรติ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ พระสิริวัฒโนดม วิ.(สุขเลิศ กนฺตธมฺโม) เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ) เจ้าอาวาส วัดป่าบ้านเหล่า อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย เนื่องในโอกาสกราบนมัสการน้อมถวาย รดน้ำดำหัว “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ รับศีลและพรจาก ท่านเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธ)