ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธาตุดอยกูแก้ว ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน

ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธาตุดอยกูแก้ว ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน

วันที่ 10 สิงหาคม 2566 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม มอบหมายให้นางสาวสุจิตรา สงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมคณะครู คณะกรรมการสภานักเรียนและ นักเรียน ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดพระธาตุดอยกูแก้ว ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามแก่นักเรียน

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด