วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และ ได้เข้าร่วมโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี และ ได้เข้าร่วมโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเช้า นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ภาคบ่าย ได้เข้าร่วมโครงการฟันสะอาดเหงือกแข็งแรง #ขอบคุณสาธารณสุข รพ.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และผู้เกี่ยวข้อง

หมวดหมู่ข่าว

ข่าวสารล่าสุด